Géczy Olga: Kodály Zoltán, Kodályné Péczely Sárika, Géczy O.